F E L H Í V Á S SZOCIÁLIS TŰZIFA KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA!

Tiszatelek Község Önkormányzatának Képviselő – testülete központi költségvetési forrásból természetbeni szociális tűzifa támogatásban részesíti azon rászoruló háztartásokat, melyek tűzifával történő fűtőberendezéssel rendelkeznek.

Tiszatelek Község Önkormányzatának Képviselő – testülete azon háztartások esetében nyújt tűzifa természetbeni hozzájárulást, ahol a családban az egy főre eső jövedelem nem éri el a 80.000-Ft-ot,
egyedülálló esetén a 120.000-Ft-ot.

A 75. életévét betöltött tiszatelki állandó lakcímmel rendelkező nyugdíjasok jövedelemhatártól függetlenül jogosultak a szociális célú tűzifára, a kérelem

beadása ebben az esetben is kötelező.
 

A kérelem benyújtási határideje:

2019. november 15. (péntek)

 

A jogosultság elbírálásához a kérelmezővel egy lakcímen állandó lakóhellyel rendelkező személyeknek a kérelem beadását megelőző havi nettó jövedelméről szóló igazolást, családi pótlék szelvényt, valamint a nyugdíj, nyugdíjszerű ellátást a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által év elején megküldött összesítő beadásával kell igazolni.

 

A 2019. november 15. után beérkezett kérelmek jogvesztőek.

 

A kérelmek elbírálása folyamatosan történik. Kedvező elbírálás esetén határozatban értesítjük az arra rászorulókat.

 

Tiszatelek, 2019. szeptember 30.

 

                                                                       Gégény Géza Zsolt sk.

                                                                           polgármester