BURSA HUNGARICA ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan „A’ típusú pályázat és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára „B” típusú pályázat. Az ösztöndíjpályázati rendszerhez Tiszatelek Község Önkormányzata is csatlakozott a 6/2021.(IX.17.) számú Képviselő-testületi határozata alapján. 

A kinyomtatott és aláírt pályázat önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 05.

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

  •  jogviszony-igazolás
  •  jövedelemigazolás (a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élőkre vonatkozóan)
  •  összesítő adatlap

 

Tiszatelek, 2021. október 05.