Új óva épül településünkön

Tiszatelek Község Önkormányzata új óvoda építését tervezi az óvodai ellátás javítása, az óvodai szolgáltatások minőségi fejlesztése, a hátrányos helyzetű gyerekek ismeretének bővítése céljából. Tiszatelek községben az óvodai nevelés jelenleg két különálló épületben folyik a település két végében. Az épületek kora, belső elosztása nem teszi alkalmassá a bővítésre, átépítésre. Az egyik ingatlan statikailag már nem megfelelő állapotú, nevelési célokra alkalmatlan. Egyik épület sem rendelkezik tornaszobával.

A TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00081 azonosító számú „Új óvoda építése” elnevezésű projekt általános célja Tiszatelek településen - a projektben meghatározott tevékenységen keresztül- az óvodai ellátás infrastruktúrájának fejlesztése, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. Átfogó cél: Az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása, a szolgáltatások minőségének fejlesztése a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása Tiszatelek településen. Specifikus cél: A tevékenység
eredményeként új épület építésére és eszközök beszerzésére kerül sor az óvodai ellátás fejlesztése érdekében, amely által a lakosság hátrányos helyzete-, a kisgyermeket nevelők munkavállalási lehetőségei javulnak. Az Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül új óvoda épület építése; udvar-, játszóudvar-,szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek kialakítása valósul meg a projekt keretében. A projekt elsődleges célja, hogy a településen két feladat ellátási hellyel működő óvodát, egy új építésű épületbe lehessen
összevonni.

A meglévő férőhelyek egy épületbe történő integrálása a fejlesztés célja, ezáltal a fenntartási költségek jelentős csökkenését várjuk a beruházás megvalósulásától.  A fejlesztés eredményeként az óvodai tevékenységet egy új építésű, 50 férőhelyes, 514,42 m2-es épületben lehet működtetni, amely a mai kor követelményeinek megfelelő színvonalú ellátást biztosít a gyerekek számára.