Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felúíjtása 2021

Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett:

,, Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása- 2021"  című MFP-UHK/2021 kódszámú pályázaton elnyert,

vissza nem térítendő támogatás összege: 39. 916. 750 Ft.-

 

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.04.30.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.10.30.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS (Óvoda építése)

Az ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel az ajánlattevőket az ajánlattételi felhívásban és a jelen közbeszerzési dokumentumokban részletezett építési beruházásra vonatkozóan. A közbeszerzési dokumentum nem mindenben ismétli meg a felhívásban foglaltakat, a felhívással együtt kezelendő. A felhívásban és jelen közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak nem megfelelő, vagy azoktól illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénytől (továbbiakban: Kbt.) eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.

Sajtóközlemény

2015.12.15.

Tiszatelek község önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése”tárgyú pályázati felhívást tett közzé, melyre Tiszatelek Község Önkormányzata sikeresen pályázott.