Tájékoztató anyagok

Tisztelt Tulajdonosok, Lakók!

Tiszatelek Község Önkormányzatának megbízásából a Penta Általános Építőipari Kft. végzi az Északkelet-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és kezelési fejlesztés 2. (ÉKMO 2) című projekt keretében megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátását. Ezen munkálatokon belül a szennyvízcsatorna-hálózat építési munkáit a ………………….. utcában (az aktuális utca nevével kitöltve) megkezdjük.

A kivitelezés kezdési időpontja:2018. ..…………………
Várható befejezése: 2019. ...………………….(A teljes kivitelezés befejezési határideje: 2020. december 4.)

Ezen időszakon belül, a munkavégzés ideje alatt az ingatlanokhoz történő ki- és behajtás előreláthatólag csak korlátozva lehetséges. A napi egyszeri kihajtást és behajtást mindenképpen biztosítjuk. Ha az utcában az átmenő forgalom nem lehetséges (zsákutca), a napi munkavégzés megkezdése előtt, legkésőbb reggel 7.00 óráig kérjük, gépjárművével az ingatlanról kiállni szíveskedjenek amennyiben napközben gépjárművüket használni kívánják.
A munkaidő végeztével az ingatlanra való bejutást lehetővé tesszük.
A házi bekötés tisztító aknájának pontos helyének meghatározása a helyszínen fog történni kollégáink segítségével, műszaki szempontok figyelembe vételével (víz- és gázbekötéstől, nagy fától, villanyoszloptól, valamint a későbbiekben megszűnő szikkasztóaknától minimum 1m-re)
Amennyiben hosszabb ideig nem tartózkodnak otthon, úgy kérjük, a bekötés helyét jól láthatóan a kerítés vonalán megjelölni szíveskedjen.
A lakóingatlanokra vonatkozóan általános állapotfelmérést végezetünk fényképes és videó felvételes formában. Az ezeken a felvételeken látható módon fogjuk helyreállítani a területeket a rákötések kialakítása után. Amennyiben észrevétele van, a felvételeket az önkormányzatnál tudja megtekinteni.

Kérdésével az alábbi kollégáinkhoz fordulhat a helyszínen: (A szórólapon az aktuális kollégák adataival kitöltve.)

Név: ………………………………. Tel: +36-00/000-00-00
Név: ………………………………. Tel: +36-00/000-00-00

Köszönjük türelmüket!

 


Tisztelt Tulajdonosok, Lakók!

Forgalomkorlátozással (közlekedéssel) kapcsolatos tájékoztatás:

 • A tömegközlekedési eszközök forgalmát a megszokott menetrendeknek megfelelően biztosítjuk. Ennek érdekében a tömegközlekedési vállalattal egyeztettük a terveket. Amennyiben a megállóhelyek ideiglenes áthelyezése szükségessé válik, azokat a KRESZ szabályainak megfelelően alakítjuk ki, és a sármentes megközelíthetőséget mindenkor biztosítjuk. Ezekről az esetleges áthelyezésekről külön értesítjük a lakosságot.
 • A megállóhelyeken és a kivitelezéssel érintett szakaszokon, télen a síkosság mentesítést biztosítjuk.
 • Az érintett településrészeken az esetleges szállítási szennyeződések pl: felhordott sár, folyamatos eltávolítását biztosítjuk.
 • A lakóingatlanokra személygépjárművel történő behajtást a fentiek szerint legalább napi egy ki-és behajtás biztosításával lehetővé tesszük.
 • A településen működő hulladékgyűjtő szigetek megközelítését biztosítjuk, illetve a házhoz menő hulladékgyűjtés zavartalansága továbbra is fenntartott marad.
 • Az alkalmazott átjárók kialakításakor figyelembe vesszük a mozgáskorlátozottak érdekében tett akadály-mentesítési előírásokat is, mely egyben segítséget jelent a babakocsival közlekedő kismamáknak illetve a bottal, vagy kerettel járó idősek számára is.
 • A biztonságos (SZABÁLYOS!) kerékpáros forgalmat a munkavégzések ideje alatt minden körülmények között folyamatosan biztosítjuk.
 • A forgalomkorlátozások pontos kialakításáról előzetesen az önkormányzat honlapján láthatják a terveket, amelyek szerint valósítjuk meg a forgalomkorlátozást az ön lakóhelyén. Az eszközök kihelyezése a munkálatok megkezdése előtt megtörténik.
 • KÉRJÜK, HOGY A KIVITELEZÉS IDEJE ALATT FOKOZOTT FIGYELEMMEL KÖZLEKEDJENEK ÉS FOKOZOTT ODAFIGYELÉSSEL SZÍVESKEDJENEK BETARTANI A KRESZ SZABÁLYAIT, EZEN BELÜL A KIHELYEZETT JELZÉSEK ELŐÍRÁSAIT A BALESETMENTES KÖZLEKEDÉS ELŐSEGÍTÉSE VÉGETT.
 • A kivitelezés ideje néhány perces várakozások előfordulhatnak a folyamatos közlekedés fenntartása mellett. Ezen időszakokban kérjük szíveskedjenek türelmet tanúsítani mind a munkaterületen dolgozó kollégáinkkal, mind a közlekedésben részt vevő társaikkal
 • szemben.

Tisztelt Tulajdonosok, Lakók!

Zajjal járó munkavégzéssel kapcsolatos tájékoztatás:

A munkálatok ideje alatt az érintett területen számolni kell zajjal.
Igyekszünk, hogy a lakosságnak minél kevesebb kellemetlenséggel járjanak a csatornázási munkák, ennek érdekében az alábbi pontokba szedett vállalásokat fogjuk teljesíteni.

 • Zajjal járó kivitelezési munkát csak munkanapokon napközben 7:00-18:00 órák közötti időszakokban, illetve szombaton 8:00-12:00 órák között végzünk.
 • 22:00-6:00 órák között (éjszaka) kivitelezési és szállítási munkálatokat nem végzünk.
 • Nagyobb zajjal járó munkálatokat (mint például aszfaltvágás, aszfaltmarás, betonvésés, és a tört beton elszállítása) a délelőtti időszakban, pihenőidőn kívül végzünk.
 • A kivitelezés folyamatos haladásával azokban az utcákban, ahol zajlani fog a munkavégzés, jelen szórólapon tájékoztatjuk a lakosságot, és az Önkormányzat honlapján is hozzáférhetővé tesszük az információkat.

Köszönjük türelmüket!