Helyi Esélyegyenlőségi Program

Tiszatelek Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:

  • az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
  • a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
  • a diszkriminációmentességet,
  • szegregációmentességet,
  • a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).