F E L H Í V Á S SZOCIÁLIS TŰZIFA KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA

Tiszatelek Község Önkormányzatának Képviselő- testülete központi költségvetési forrásból természetbeni szociális tűzifa támogatásban részesíti azon rászoruló háztartásokat, melyek tűzifával történő fűtőberendezéssel rendelkeznek, illetve azon háztartások esetében nyújt természetbeni hozzájárulást, ahol a

• családban az egy főre eső jövedelem nem éri el a 110.000-Ft-ot •

egyedülálló esetében a 140.000-Ft-ot. A

75. életévét betöltött tiszateleki állandó lakcímmel rendelkező nyugdíjasok jövedelemhatártól függetlenül jogosultak a szociális célú tűzifára, a kérelem beadása ebben az esetben is kötelező.

A kérelem benyújtási határideje: 2022. november 04. (péntek) 12:00 óra.

A jogosultság elbírálásához a kérelmezővel egy lakcímen állandó lakóhellyel rendelkező személynek a kérelem beadását megelőző havi nettó jövedelméről szóló igazolást, családi pótlék szelvényt, valamint a nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által év elején megküldött összesítő beadásával kell igazolni. Lakásonként csak 1 db kérelem nyújtható be! A lakásban ténylegesen, életvitelszerűen ott lakó személy nyújthatja be a támogatási igényt.

A 2022. november 04.-e után beérkező kérelmek jogvesztőek.

Tiszatelek, 2022. október 10.

                                                                     Gégény Géza Zsolt sk.

                                                                            polgármester