Szolgálati lakás felújítása

Tiszatelek Község Önkormányzata A Magyar Falu Program keretén belül meghirdetett

,,Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 2021" című MFP-ÖTIK/2021 kódszámú

pályázati kiírás alapján 23.485. 415 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.